Rezumat – Dreptul la imagine şi portretul în fotoreportaj

Autor:
Prof. Univ. Dr. DANIELA CHIOREAN

Afilierea instituţională:
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

Date de contact:
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, Nr. 17, Ap. 11, jud. Cluj, România
dani_chiorean@yahoo.com

Rezumat:

La nivel internaţional, putem spune că legile privind dreptul de autor sunt similare dar cu toate acestea, există diferențe importante. Este imposibil să ne ocupăm în acet articol de toate legile aplicabile fotografiei, sau să discutăm despre toate legile relevante din întreaga lume. Această diversitate legislativă în rândul țărilor creează probleme reale pentru fotografii care exploatează imaginile lor la nivel mondial, precum și pentru companiile care construiesc campanii internaționale sau de marketing pe internet.

Fotografii și utilizatorii fotografiilor se confruntă cu anumite riscuri atunci când publică fotografiile. Cu toate acestea cele mai multe procese sunt îndreptate împotriva persoanei care folosește o fotografie, mai degrabă decât împotriva fotografului. Toate companiile care folosesc fotografii (de exemplu, în publicitate, în ambalarea produselor, în paginile de internet), ar trebui să fie conștienți de potențialele litigii.

Nu există nicio prevedere legală care să te oblige să obţii acordul prealabil pentru a fotografia o persoana. Cu toate acestea, sunt prevăzute situații în care fotografia încalcă anumite interese sociale importante, cum ar fi: securitatea națională, protecția copiilor, dreptul la intimitate, etc. Aceste situaţii sunt prevăzute de legile, regulamentele și reglementările naționale. Indiferent de legislaţie, există, de asemenea, unele lucruri pe care un fotograf nu poate să le fotografieze din motive etice. Anumite fotografii ale oamenilor pot să prejudicieze persoana din imagine prin denaturarea adevărului. Dacă, în calitate de fotograf, cunoşti legea și drepturile persoanei pe care o fotografiezi, va fi mai uşor pentru tine să găseşti soluții prin care reduci la minimum riscurile legale.

De cele mai multe ori, ai libertatea de a fotografia o anumită persoană, dar modul în care imaginea este utilizată poate da persoanei din fotografie dreptul de a lua anumite măsuri legale.

Cuvinte cheie: dreptul la imagine, dreptul de autor, fotografie, reportaj, portret.

 

The right to the picture and the photo portrait

 

Summary:

It is true that the applicable laws of countries are similar. Yet, there are important differences. It is impossible to deal with here every law applicable to photography, or to discuss the relevant laws of all the countries worldwide. This diversity in the law among the countries creates real problems for photographers exploiting their images worldwide, as well as for companies constructing international or internet marketing campaigns.

Photographers and users of photographs face certain risks when taking and publishing photographs. However, most lawsuits are filed against the person who uses a photograph rather than against the photographer. All businesses that use photographs (e.g., in their advertising, product packaging, website), should be aware of potential liabilities.

There is no general legal requirement to obtain someone’s authorization to take his or her photograph. However, there are situations where photography can infringe on important social interests such as national security, protection of children, right of privacy, etc. Most of these situations are strictly controlled by national laws and regulations. Irrespective of the legalities, there are also some things a photographer should not photograph for ethical reasons. Certain photographs of people may amount to exploiting the persons concerned or misrepresenting the truth. If you, as a photographer, know the law and one’s legal rights, you will also be in a better position to find solutions that minimize your legal risks.

Often, you may be free to take a photograph of a person, but the way the image is used may give the person shown in the photograph a right to take legal action.

Keywords: image rights, copyright, photography, reportage, portrait.